Природен газ

юни 10, 2020 / by admin / Природен газ / 0 Comments
 • Природният газ се образува при безкислородно разлагане на растителни и животински останки.
 • Природният газ е започнал да се използва още около 900 г. преди н.е. в Древен Китай.
 • Природният газ има разнообразно приложение, като основното му приложение е за генериране на електричество.
 • Като гориво природния газ е с „по-чисто“ изгаряне, с по-малко емисии, в сравнение с другите изкопаеми горива (въглища, например). Това го прави най-природосъобразното гориво.
 • Популярно е използването на природния газ за бита и домакинството – готвене, отопление, охлаждане, централно парно и топла вода,. В България и Европа, основно газа се използва за готвене, топла вода и отопление.
 • Той се използва и като гориво за превозни средства. Компресираният природен газ е „по-чистата“ алтернатива на бензина и дизела.
 • Допълнително качество на газа е, че той е по-удобен за използване, защото лесно и бързо се запалва и угасява.
 • Често хората не знаят че природен газ е в мъжки род и казват газта вместо газа. Реално газта е прието да се използва за течните газове и пропан-бутана, известен още като битова газ. А природния газ е в мъжки род.
 • Пропан-бутанът не е природен газ. Той е петролен продукт, който се получава при преработката на нефт.
 • При изтичане на природен газ, тъй като то е по-лек от въздуха и се качва нагоре в помещението е достатъчно просто да се проветри стаята.
 • Пропан-бутанът не се доставя по тръбопроводи, тъй като основното му приложение е в транспорта и частично в бита.
 • Природният газ е екологичен и чист източник на енергия. Използването му не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха.
 • Според данни на Агенцията по енергийна ефективност 90% от проектите за енергийна ефективност са проекти за газификация
 • Ако се използва правилно, природният газ не е опасен. Инцидент би могъл да стане, ако има неизправно оборудване, неправилна поддръжка или когато членовете на домакинството не спазват правилата за безопасна експлоатация на уредите.
 • За да се установява най-бързо изтичането на природен газ, той е одориран /ароматизиран/ предварително и при нормални обстоятелства се открива чрез обонянието. Реално чистия природен газ няма естествена миризма, заради което се използват одоранти, които са силни серни органични съединения които се впръскват в газа за да може същия да се усеща.
 • Нещо повече, за по-добра защита може да бъде монтиран уред, наречен „газсигнализатор“, който автоматично спира подаването на газ при установяване на изтичане. Като цяло, за да бъде причинено избухване, трябва да има изтичане на големи количества газ в затворено помещение, който да се смеси с кислород в определена пропорция. След това тази концентрирана смес трябва да бъде запалена от искра. Такава ситуация е по-скоро хипотетична, защото природният газ е два пъти по-лек от въздуха, издига се максимално нагоре в помещението и „търси“ и най-малката пролука, за да излезе навън. Газът в малки количества в затворено помещение не е опасен.
 • Природният газ се съхранява и транспортира по три начина – чрез газопроводи, компресиран под високо налягане (CNG) и втечнен при ниска температура. (LNG) под -161 оC.
 • Най-дългия газопровод в света се намира в Китай, и е с дължина 8707 км.
You may also like
ЗАРЕЖДАНЕ