Финансиране на газификацията

септември 10, 2019 / by admin / / 0 Comments

Министерството на енергетиката в България в рамките на Националната програма за ускорено газифициране ще получи подкрепата Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

Тази помощ за жилищния сектор ще бъде предоставена чрез изпълнението на газовия проект Desiree, който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС, съгласно които страните-членки трябва да разработят механизъм за финансиране на енергийната ефективност.

You may also like
ЗАРЕЖДАНЕ