Природен газ

юни 10, 2020 / by admin / Природен газ / 0 Comments
Природният газ се образува при безкислородно разлагане на растителни и животински останки. Природният газ има разнообразно приложение, като основното му приложение е за генериране на електричество. Като гориво природния газ е с „по-чисто“ изгаряне, с по-малко емисии, в сравнение с другите изкопаеми горива (въглища, например). Това го прави най-природосъобразното гориво. Популярно е използването на природния […]
Read More
ЗАРЕЖДАНЕ